Klachtenreglement

Indien u ontevreden bent over de dienstverlening van deze praktijk en mij als therapeut en een officiele klacht wil indienen, dan volgt hieronder het klachtereglement rondom het indienen van een klacht volgens de regels vermeld in de wetgeving Wkkgz.

De eerste stap is om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de therapeut en vervolgens persoonlijk te bespreken met mij als therapeut en zorgverlener. Vindt u dit lastig, dan kunt u via de beroepsverenging CAT iemand toegewezen krijgen die helpt bemiddelen als klachtenfunctionaris indien door u gewenst. Deze functionaris is onafhankelijk en kan u ook ondersteunen bij het formuleren van de klacht. Doel van dit gesprek is er gezamenlijk uitkomen en komen tot een voor beide bevredigende oplossing.

Indien u een klacht heeft ingediend, ontvangt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken een schriftelijke reactie van de therapeut. Indien nodig kan deze termijn met vier weken worden verlengd. In de schriftelijke reactie staat aangegeven met redenen omkleed aangegeven tot welk oordeel het onderzoeken van de klacht heeft geleid, welke beslissing de therapeut heeft genomen n.a.v. de klacht en binnen welke termijn eventuele maatregelen worden toegepast.

Komt u er als client na ontvangst van de schriftelijke reactie niet uit met de therapeut, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de geschillencommissie GAT. Zie voor de procedure www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/ U dient hiervoor eenmalig EUR 25,- te betalen aan de instantie. Als u in het gelijk wordt gesteld, betaald de therapeut deze kosten aan u terug. U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal EUR 500,-

De GAT is schriftelijk via mail te bereiken via info@gatgeschillen.nl

De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de praktijk is via CAT aangesloten bij HISCOX.

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst, verklaard u geinformeerd te zijn over bovenstaande.