Meer over de 4 Natuurkwaliteiten

Voor mijn werkzaamheden als Natuurgeneeskundige, maak ik gebruik van het systeem of concept van de 4 natuurkwaliteiten. Om gezond te leven is er namelijk actie en reactie nodig. Dit proces wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de 4 natuurkwaliteiten warm, koud, droog en vocht. Zie je leven als een zaadje van een boom. Het zaadje komt op aarde en reageert op de omgeving waarin het terecht komt (WARM), dan gaat het diep wortelen in de grond (KOUD), maar blijft ook in verbinding met de omgeving (VOCHT) en wil groeien om groter te worden (DROOG). Wil je weten hoe zich dit vertaalt naar natuurgeneeskunde? Lees dan verder…

Elk mens beweegt constant heen en weer tussen de 4 natuurkwaliteiten, afhankelijk van wat er op dat moment nodig is om te functioneren. Daarnaast heeft ieder mens 4 primaire uitscheidingsorganen (lever, spijsvertering, longen en nieren) en 2 secundaire uitscheidingsorganen (huid en geslachtsorganen). Als deze goed werken, scheiden ze alle afvalstoffen die dagelijks binnen komen uit. Maar wordt de werking minder, dan gaan de afvalstoffen zich ophopen in het lichaam en ontstaan er klachten. Vanuit de Natuurgeneeskunde wordt gekeken hoe het met deze uitscheidingsorganen gesteld is en waar het spaak loopt als er klachten zijn. Dat gebeurd aan de hand van de anamnese (vraaggesprek), iriscopie, voedingsanalyse en EAV meting. Dan kan ik als Natuurgeneeskundige een gerichte therapie opstarten samen met jou om die organen sterker te laten worden en het zelfgenezend vermogen weer aan het werk te zetten. Maar daarnaast kijk ik ook naar de 4 natuurkwaliteiten en jouw plek als cliënt in dat plaatje. Dat maakt de behandeling nog meer gericht op jou als persoon en zorgt er nog meer voor dat het niet alleen een behandeling is gericht op de klacht, maar een constitutionele behandeling (je gehele lichaam en geest) om ook op de langere termijn klachten te laten verdwijnen en gezonder te worden, zonder terugval.

De kwaliteit warm staat voor activiteit naar buiten gekeerd, energie, extravert, snelheid in lichaamsprocessen, warmte, heftigere uitingen van klachten, drukke gebaren, makkelijk gevoelens uiten, snel denken etc.

De kwaliteit koud staat voor terugtrekken, rust, bleekheid, kou, tragere lichaamsprocessen, slaperigheid, zelfreflectie, dieper op zaken ingaan, kat uit de boom kijken, niet snel emoties laten zien.

De kwaliteit droog staat voor droogte in en op het lichaam, zaken kunnen scheiden, structuur, organisatie, regels en richtlijnen, verminderde flexibiliteit, theoretisch en idealistisch, zelfstandigheid, nuchterheid, droge opmerkingen, principieel, controle, kan emoties ontleden.

De kwaliteit vocht staat voor vervagen van grenzen, vormverlies, weker en zachter worden, creativiteit, verbondenheid, spiritualiteit, niet vast te pinnen, vocht in lichaam zoals zweten, makkelijk voelen van emoties en zich hierin kunnen verliezen, flexibiliteit, ruimdenkend.

Ieder persoon kan dus vrij bewegen over de assen als die persoon gezond is en alle uitscheidingsorganen goed werken. Als daar stagnatie in komt en afvalstoffen gaan ophopen in het lichaam, dan wordt die vrije beweging op de assen ook lastiger en kunnen er blokkades ontstaan (fysiek en/of psychisch) of kan het doorschieten op een bepaalde as, waardoor het een voor jou ziekmakende beweging wordt. Ook dat wordt bekeken binnen de Natuurgeneeskundige behandeling en de behandeling wordt dan mede ingezet op het oplossen van deze blokkade en/of het voorkomen van het doorschieten op een bepaalde as als dat ziekmakend voor je is.

Daarnaast heeft ieder persoon een plekje tussen de assen (bijvoorbeeld tussen koud en vocht in), waar je je het beste thuis voelt, waar je je weer kan opladen, kan bijkomen, tot jezelf kan komen etc. Dat noemen we binnen de Natuurgeneeskunde jouw temperament. We kennen 4 temperamenten, namelijk FLEGMATISCH (koud en vocht), SANQUINISCH (vocht en warm), CHOLERISCH (warm en droog) en MELANCHOLISCH (droog en koud). Insteek van de Natuurgeneeskundige behandeling is ook om jouw weer op een gezonde manier terug te laten keren naar de plek waar jij je het beste thuis voelt om je weer op te kunnen laden als dat nodig is en om vanuit die plek vrij over de assen te kunnen bewegen. De klachten laten vaak ook een beeld zien binnen de 4 natuurkwaliteiten, omdat het vaak een poging van het lichaam is om je zo gezond mogelijk te houden. Ter illustratie: iemand die van nature Flegmatisch is (vocht en koud), maar altijd teveel naar warm beweegt, waardoor dit een ziekmakende beweging is geworden en niet meer vrij over de assen kan bewegen door o.a. slechter functionerende uitscheidingsorganen kan klachten krijgen die de persoon dwingen minder naar warm te bewegen en meer naar koud en vocht zoals griep, overspannenheid, gewrichtsklachten etc. Klachten die de persoon dwingen tot meer rust (KOUD) en meer verbinding met zichzelf en anderen (VOCHT). Er is geen goed of fout in dit systeem. Elke constitutie heeft zijn/ haar eigen kwaliteiten en valkuilen. Wel dwingt de huidige maatschappij ons vaak naar warm en droog in werk, sociale situaties, netwerken, plannen en organiseren etc. Dat kan lastig zijn voor iemand die bijvoorbeeld van nature flegmatisch is. Dus in welke mate luister jij echt naar je lichaam en wat je nodig hebt om op te laden? Wil je hier graag meer over weten, kom gerust eens langs voor een analyse.             

Bron: R. Koenders en E. Tenhagen

04/01/2019