De anamnese

Er is een gebied waarin de reguliere en complementaire geneeskunde elkaar enigszins overlappen en dat is de start van een consult waarin de arts of therapeut informatie verzameld. Dat noemen we in beide vakgebieden de anamnese. Maar daar houdt de vergelijking ook direct weer op. In de complementaire geneeskunde wordt dit anders aangepakt dan in de reguliere geneeskunde. Wil je weten hoe? Lees dan verder …

Als een cliënt voor de eerste keer komt is het belangrijk om veel informatie boven tafel te krijgen en daar wordt binnen de complementaire geneeskunde de tijd voor genomen. 1e consulten van 1½ -2 uur zijn eerder regel dan uitzondering. Omdat de complementaire zorg holistisch werkt en kijkt naar meer dan alleen de klacht, is de levensgeschiedenis belangrijk naast de medische geschiedenis. Maar ook je werk, je sociale omgeving, beleving en karaktereigenschappen, voedingspatroon, spiritualiteit etc. komen aan bod. In de complementaire zorg wordt niet symptomatisch gewerkt, maar willen we juist o.a. het ontstaan van de klacht, de omstandigheden en oorzaken en instandhoudende factoren onderzoeken om blijvende resultaten te boeken.

In mijn praktijk werk ik met electro-accupuntuur die ik kan inzetten als anamnese middel. Na het vraaggesprek waarin ik al veel informatie verzamel, ga ik meten met deze apparatuur. Deze meting geeft veel aanvullende informatie over de gesteldheid van organen en lichaamsprocessen en waar eventuele knelpunten zitten. Maar ook maak ik daarnaast regelmatig een foto van de iris om daar informatie uit te halen (zie nieuwsbrief april of website voor meer informatie over irisdiagnose). Indien nodig doe ik ook een lichaamsgerichte anamnese door te kijken naar gezicht (gelaatsdiagnose), houding, rug etc. Afhankelijk van de klacht kan daar ook een voedingsanamnese bijkomen om gericht voedingsadvies te kunnen geven. Alle verzamelde informatie geeft een beeld van de cliënt en op welke manier de behandeling ingezet moet worden. Dit is een behandeling afgestemd op de persoon en is voor iedereen weer anders. In vervolgconsulten (die korter duren) wordt de voortgang gecheckt en de behandeling waar nodig bijgestuurd.

Veel cliënten voelen zich na zo’n consult gezien en gehoord en serieus genomen. Dat is al het begin van genezing.