Alcohol

De feestdagen komen er weer aan en daar komt vaak wel wat alcohol consumptie bij kijken. Er is niets mis met af en toe wat alcohol drinken, maar wat is nu het effect van alcohol op het lichaam in positieve en negatieve zin, waar liggen grenzen en waarom reageert de een er sneller op dan de ander? Wil je hier meer over weten? Lees dan verder….

Alcohol geeft ons lichaam energie, maar in beperkte mate. Het kan in grotere hoeveelheden en veelvuldige inname schadelijke gevolgen hebben voor onze gezondheid. Om die reden is het verboden voor kinderen. De meeste alcoholische consumpties bestaan voor 12 ml (10 gram) uit alcohol. Elk glas bevat ongeveer evenveel alcohol. Van een klein jenever glaasje tot een glas bier of wijn. Daarvan wordt bij inname 20% opgenomen en afgebroken door de maag en de rest wordt rechtstreeks opgenomen in de dunne darm. Na opname gaat de alcohol rechtstreeks naar je bloed. Dat gaat snel. Op een nuchtere maag komt de opname vanuit de maag sneller in je bloed dan bij een volle maag. Voedsel heeft namelijk een vertragende werking op de 20% opname. Alcohol bereikt binnen 10 minuten de hersenen en sterke drank maakt je sneller dronken dan bier of wijn.

De hoeveelheid alcohol in je bloed wordt aangeduid als promille. De hoogte hangt van meer af dan alleen de hoeveelheid die gedronken is. Het hangt ook af van de hoeveelheid aan totaal lichaamsvocht en de snelheid waarmee het wordt afgebroken. Een kleiner persoon met minder lichaamsvocht dan een groter/ zwaarder persoon bereikt eerder de grens van een teveel aan alcohol. Jongeren nemen alcohol ook veel sneller op dan volwassenen en ervaren sneller de effecten hiervan. Boven 0,5 promille treedt er al een verminderd reactievermogen op in bijvoorbeeld het verkeer. Dat is al bij ongeveer 1 glas alcohol voor een vrouw en 2 voor een man. Mannen hebben namelijk standaard meer lichaamsvocht dan een vrouw bij een gelijk gewicht en die reageren dus sneller op alcohol. Hieronder een algemeen overzicht van de reacties die kunnen optreden op basis van bier bij een volwassene met gemiddeld gewicht en lengte.

Promillage

Effecten

Glazen alcohol voor V/M

0-0,5

Verwijden bloedvaten, versnelde pols/ ademhaling, verminderd reactievermogen

V: 1

M: 2

0,5-1,5

Zelfoverschatting, remmen losser, verdoving, verminderd reactievermogen

V: 2-5

M: 3-7

1,5-3

Zie hiervoor, emotioneel, verwijde pupillen, braken

V: 10-13, M: 15-19

3-4

Totale verwardheid, prikkels dringen nauwelijks meer door

V: > 13 M: >19

4

Bewusteloos, coma, levensgevaar

V: >13 M: > 19

En promille van meer dan 0,8 is al teveel voor het lichaam, ook wettelijk gezien (vrouwen 4 glazen, mannen 6 glazen). Je spreekt van Binge drinken als je 5 of meer glazen drinkt bij 1 gelegenheid en dat kan tal van aandoeningen geven als dat vaker voorkomt. 5%-10% van de alcohol in het systeem verlaat het lichaam via de huid, longen en nieren. De rest wordt opgeruimd door de lever. Hier kan bij (te)veel alcoholgebruik een giftige reactie bij vrijkomen die klachten geeft als hoofdpijn, brandend maagzuur, overgeven, duizeligheid, zweten etc. Ook is er sprake van vochtverlies en lage bloedsuikerspiegel. Mannen breken alcohol sneller af dan vrouwen. Een man van 70 kg breekt 7 gram alcohol af per uur, dus dat is minder dan 1 glas per uur. Chronisch alcohol (mis-)gebruik breekt alcohol wel sneller af via de lever, maar houdt vaker de giftige stoffen vast, wat o.a. leverschade kan veroorzaken.

Het is lastig te zeggen wat een veilige dosis alcohol is. Een glas rode wijn kent bijvoorbeeld voordelen voor de gezondheid en matig alcohol gebruik hoeft helemaal niet slecht te zijn. De ‘normale’ gedragsnorm voor alcohol gebruik is mannen 2 en vrouwen 1 glas per dag. Veel mensen gaan hier wel overheen, omdat drinken sociaal geaccepteerd is in onze maatschappij als iemand er geen raar gedrag door gaat vertonen. Echter, gevaren van een grotere inname per dag zijn fors. Zo kan je denken aan een grotere kans op hart- en vaatziekten (infarcten) en kanker (slokdarm, mond, keel, darm en borst). Als dit in combinatie is met roken nemen de risico’s verder toe. Langdurig overmatig gebruik (> 2 glazen per dag bij mannen) kan ook de hersenfuncties en zenuwstelsel negatief gaan beïnvloeden, vergroot de kans op ongevallen (ook thuis) en kan zelfbeheersing verslappen waardoor er meer sprake kan zijn van agressie of seksueel ongewenste uitspattingen. Ook vitamines en mineralen kunnen door verminderde lever- en spijsverteringswerking minder goed opgenomen worden en er kan bloedarmoede ontstaan door bloedingen in de spijsvertering.

Als er langdurig meer glazen gedronken worden per dag dan 2, en/of iemand niet goed meer kan functioneren zonder alcohol en/of belooft te minderen maar dit niet voor elkaar kan krijgen, dan spreek je van een verslaving. Willen wordt moeten drinken als je je niet meer prettig kan voelen zonder alcohol. Deze persoon kan ook ontwenningsverschijnselen krijgen als er een tijdje niet wordt gedronken als trillen, zweten, misselijkheid, slecht slapen, vermoeidheid, spierkramp, hogere bloeddruk, angsten, sombere gevoelens etc. Alcohol heft veel van deze symptomen weer op omdat het lichaam vraagt om alcohol. Herken je iets van deze symptomen en wil je graag anders, schakel dan hulp in van derden.