Uw privacy

Ik ben wettelijk verplicht u als client duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens ik verzamel en met welk doel. Dit volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • U persoonlijke gegevens welke ik registreer zijn uw NAW gegevens, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, zorgverzekering gegevens en de persoonlijke en medische gegevens welke volgen uit de anamnese en vervolgconsulten die ik met u afneem.
 • Deze gegevens worden opgeschreven op papieren formulieren en bewaart in een afgesloten lade. De enige die de code heeft om de lade te openen ben ik in mijn rol als therapeut. Deze gegevens worden niet digitaal verwerkt of opgeslagen. Deze gegevens worden ook niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden of voor andere doeleinde gebruikt dan ten behoeve van uw behandeling. Ik bewaar deze gegevens 15 jaar in een afgesloten kast volgens de wetgeving.
 • U heeft als cliënt te allen tijde recht op inzage van uw gegevens en/of het recht deze gegevens in overleg te wijzigen.
 • Indien door langdurige afwezigheid van therapeut een tijdelijke vervanger aangewezen wordt, wordt uw dossier en het voortzetten van uw behandeling alleen met uw toestemming doorgezet naar de vervangende therapeut.
 • Het doel is, als u terug komt voor een vervolg consult, ik als therapeut de uitkomsten met het vorige consult kan vergelijken om verdere voortgang te bepalen en bespreken en de eventuele belasting en middelen die we getest hebben via EAV nog kunnen nameten. Tevens kan ik u een natuurlijk middel laten toesturen aan de hand van uw NAW gegevens. Uw NAW gegevens worden (indien nodig) aan de leverancier verstrekt voor het prepareren, bestellen en (rechtstreeks) toesturen van uw middel. Vertrouwelijkheid in het omgaan met uw NAW gegevens worden met deze leveranciers besproken en gecheckt door mij als therapeut.
 • Indien gewenst door therapeut, zal intercollegiaal advies ingewonnen worden. Echter persoonsgegevens zullen niet uitgewisseld worden. De vraag blijft anoniem qua client gegevens.
 • Indien ik een advies digitaal uitwerk, zoals een irisanalyse of een voedingsadvies, dan verwerk ik hierin niet uw persoonsgegevens, zodat de analyse niet te herleiden is naar u als persoon. Deze analyse wordt anoniem opgeslagen op mijn beveiligde PC en niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming.
 • Een papieren kopie van uw rekening wordt 5 jaar bewaard voor mijn (financiële) administratie in een afgesloten lade. Opnieuw ben ik als therapeut de enige die hiervan de code heeft. Na 5 jaar wordt deze rekening vernietigd. Een digitale versie wordt opgeslagen op een beveiligde computer.
 • Eventuele uitwisseling van informatie via email en app met u persoonlijk zullen direct worden gewist.
 • Indien u akkoord gaat met het toesturen van een maandelijkse nieuwsbrief, wordt uw e-mail bewaard in outlook in een adressenbestand wat alleen voor dit doel gebruikt wordt. De plek waar dit is opgeslagen is beveiligd met de laatste beveiligingssoftware en een wachtwoord welke alleen ik als therapeut ken.
 • Mijn website heeft geen cookies of andere vormen van registratie.

Mijn bedrijfsnaam, inclusief de adresgegevens van mijn bedrijf en mijn contactadres voor privacygerelateerde vragen zijn:

Karin Ammerlaan-Roest. Eigenaar van Goedalternatief, praktijk voor natuurgeneeskunde

Krokussenweg 8, 2665 ND Bleiswijk. Tel: 06-12040195

Email: info@goedalternatief.com

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst, verklaard met bovenstaande akkoord te gaan en akkoord te gaan met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens gedurende de periode waarin u consulten afneemt bij Goedalternatief, praktijk voor natuurgeneeskunde op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven. Tevens gaat u akoord met het bewaren van uw dossier.

Indien u aanvullende vragen heeft hierover kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. Indien u uw toestemming wil wijzigen of opzeggen, dan kunt u mij dit schriftelijk laten weten en zal ik schriftelijk gehoor geven aan uw verzoek.